Spørgsmål fra medlemmerne

Hvorfor skal Odense Kommune beholde Fjernvarme Fyn?

Fordi vi ikke vil risikere at varmeprisen stiger, når  fjernvarmen sælges og ikke længere kontrolleres af varmeforbrugerne. Forbrugerne skal fastholde kontrollen. Dette kan enten ske ved at Odense Kommune forhindres i at sælge eller ved at de nuværende forbruger overtager.

 

Hvordan skaffer foreningen pengene, hvis Fionia Fjernvarme opnår forkøbsret til Fjernvarme Fyn?

I Odense Kommunes aftale med Energi Fyn er markedsværdien af ledningsnettet (fjernvarmerørerne og teknikken omkring dette) sat til 0,- og derfor skal der ikke ske finansiering (Kilde: Fyens Stiftstidende 21. august 2020)

 

Kan medlemskabet af Fionia Fjernvarme komme til at koste mig penge?

Nej. Foreningen har ikke kontingent og der kommer ingen udgifter til medlemmerne. Alle omkostninger vil blive dækket af sponsorater, frivillige bidrag eller fri proces til en eventuel retssag, hvis der er tvivl om lovgrundlaget for salget.

 

Hvordan vil Foreningen Fionia Fjernvarme forhindre salget?

Et afklarende søgsmål vil fastlægge om varmeforsyningslovens §23f om forbrugernes forkøbsret er gældende. Hvis det er tilfældet, skal Odense Kommune give de nuværende forbrugere forkøbsret til fjernvarmerørerne til samme pris, altså kr. 0. I så fald er der en helt ny situation, hvor salget ikke uden videre kan gennemføres.

 

Kan vi stadig nå at forhindre salget af fjernvarmen?

Ja. Vi kan både bremse salget nu og senere. Salget kan bremses nu, ved at Odense Kommune erkender, at den nuværende aftale med Energi Fyn ikke er gyldig. Presse salget alligevel igennem, kan det også bremses senere, hvis en retssag afgør, at salget ikke var lovligt.

 

Hvad sker der, hvis salget ikke bliver til noget?

Hvis salget ikke bliver til noget, vil Odense Kommune beholde Fjernvarme Fyn eller de nuværende forbrugere vil overtage ledningsnettet.

 

Hvem kan melde sig ind?

Alle i husstanden der betaler for fjernvarme (fra Fjernvarme Fyn) kan være medlem. Det betyder, at alle voksne der deles om varmeudgiften i en husstand kan melde sig ind. Dette gælder både hvis du er ejer og lejer. Foreningen er upolitisk at man kan melde sig ind uanset politisk holdning.

Stil et spørgsmål

 
 
 
 

COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

Fionia Fjernvarme